Výstavba zariadenia na výrobu elektrickej energie zo slnka

Výstavba zariadenia na výrobu elektrickej energie zo slnka

Popis projektu:

Cieľom projektu je výstavba fotovoltického zariadenia s inštalovaným výkonom 42,9 kWE na streche priemyselného objektu spoločnosti J – STAV spol. s.r.o. Hlavným cieľom je zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie v rámci výrobného procesu a zníženie miery závislosti na primárnych zdrojoch energie. Fotovoltaické riešenie energetickej nezávislosti predstavuje veľký prínos pre firmu v dlhodobom časovom horizonte.

Výhody fotovoltického zdroja:

– zvýši hodnotu firmy,

– zníži prevádzkové náklady,

– dôjde k zníženiu daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia.

Aktivity projektu: Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zariadenia na streche priemyselného objektu. Súčasťou projektu sú fotovoltické panely, rozvádzač jednosmernej časti, rozvádzač striedavej časti a menič. Projekt ďalej rieši napojenie fotovoltického zariadenia / vyvedenie výkonu/ do vnútornej elektroinštalácie objektu s prebytkom do distribučnej siete. Projekt rieši ďalej ochranu proti atmosferickým prepätiam.

Miesto realizácie: mesto Veľký Krtíš