Výstavba zariadenia na výrobu elektrickej energie zo slnka