Komplexná stavebná činnosť

J-STAV stavebná spoločnosť domJ-STAV stavebná spoločnosť verejnoprospešné stavby

 

Občianske stavby

Oblasť občianskej výstavby rozrástla i o realizáciu stavieb administratívnych a polyfunkčných budov, hotelov a budov určených pre špeciálne účely. Tento trend sa nám podarilo komplexne úspešne zachytiť vďaka všestrannosti našich výrobných kapacít.

 

Bytové stavby

Zameriavame sa i na výstavbu bytov pre mestské samosprávy a či pre súkromných developerov. Portfólio našich realizácií tak zahŕňa výstavbu nájomných bytov, bytov nižšieho štandardu a rovnako i bytov stredného i vyššieho štandardu. Samozrejme kladieme dôraz na vysokú kvalitu použitých materiálov a postupov v snahe o dosiahnutie spokojnosti konečných zákazníkov.

 

J-STAV stavebná spoločnosť oceľové konštrukcieJ-STAV stavebná spoločnosť zimný štadión

 

Výrobné haly

Jedným z pilierov nášho výrobného programu je dodávka a montáž priemyselných hál. Portfólio našej ponuky zahŕňa dodávku hál s nosnou prefabrikovanou železobetónovou konštrukciou a rovnako i oceľovou konštrukciou. Rozsah diela je možné po dohode so zákazníkom rozšíriť i o kompletný inžiniering, zahrňujúci projektovú prípravu, získanie všetkých povolení na stavbu i záverečnú kolaudáciu. Súčasťou dodávky nie je samotná výrobná technológia.

 

Skladové haly a logistické centrá

Rovnako ako u výrobných hál realizujeme i dodávku skladových hál a logistických centier všetkých konštrukcií na kľúč. V realizácii pružne reagujeme na požiadavky zákazníka a mnohokrát využívame alternatívne riešenia. Finalizáciu projektov realizujeme až po výstavbu kanalizácii, vodovodov, spevnených plôch a komunikácii.