Ekonomické informácie

Obchodné meno: J-STAV spol. s r.o.
Sídlo firmy: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1305/S

IČO 31588468
DIČ 2020472586
IČ DPH: SK2020472586

BANKOVÉ SPOJENIE

ČSOB: SK0275000000004001228961
SLSP: SK1109000000000070525013