Vedenie spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTIJ-STAV stavebná spoločnosť sidlo

Ing. Čierny Ján
– konateľ firmy, generálny riaditeľ
E-mail: cierny (@) jstav (.) sk
Mobil: 0903 506526

Gaál Jozef
– konateľ firmy, výrobný riaditeľ
E-mail: gaal (@) jstav (.) sk
Mobil: 0903 506524

Ing. Michal Čierny 
– stavbyvedúci
E-mail: cierny.michal (@) jstav (.) sk
Mobil: 0911 243743

KANCELÁRIA, STAVEBNINY
Juraj Pásztor  – stavebný rozpočtár (kalkulant), fakturant
– odborný pracovník ucelene zostavujúci nákladové a iné kalkulácie rozpočtových položiek stavebných prác, služieb a výrobkov,  vystavujúci faktúry
E-mail: pasztor (at) jstav (.) sk
Mobil: 0911 270178
Telefón/Fax: +421 (0) 47 4831184, 4831818,

Anna Turayová – hlavná účtovníčka
– odborný pracovník komplexne zabezpečujúci účtovníctvo v stavebnej spoločnosti
E-mail: turayova (at) jstav (.) sk
Mobil: 0911 270176

Mgr. Valéria Nôtová – personalistka a mzdová účtovníčka
– odborný pracovník personálnej administratívy, zamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov, internujúci spracovanie odbornej agendy v oblasti miezd a personalistiky v súlade s platnou legislatívou
E-mail: kika (at) jstav (.) sk
Mobil: 0902 934192