J-STAV je účastník projektu Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja

J-STAV je účastník projektu Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja

J – STAV spol. s r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako dvadsaťročnou históriou, ktorá pôsobí na tuzemskom trhu a v súčasnosti sa zaoberá výstavbou bytových, občianskych, priemyselných stavieb a inžinierskych sietí. Disponuje stabilným pracovným kolektívom zloženým z kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, vyškolených pre najmodernejšie stavebné technológie. Vykonáva opravy a údržby všetkých pozemných stavieb a rekonštrukcie budov. Garanciou kvality poskytovaných služieb je zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2009, environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2005 potvrdzujúci dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2009.

Firma J-STAV spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou 17.06.1993 a 02.07.1993 bol zapísaný do obchodného registra.

J-STAV stavebná spoločnosť betonJ-STAV stavebná spoločnosť sidlo

Značka J-STAV spol. s r.o. je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

J-STAV spol. s r.o. sa radí medzi najhodnotnejšie stavebné firmy a realizuje stavby najmä na území okresu V. Krtíš ale aj v jeho okolí.

Ing. Ján Čierny, konateľ a riaditeľ spoločnosti

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti J-STAV spol. s r.o. predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

* výstavba bytových, občianskych a priemyselných stavieb
* výstavba inžinierskych sietí, spevnených plôch a komunikácii
* rekonštrukcie budov
* opravy a údržby všetkých pozemných stavieb
* elektroinštalačné, vodoinštalačné a kúrenárske práce
* maľby a nátery, výmena bytového jadra
* izolácie plochých striech s asfaltovými lepenkami s minerálnou a farebnou úpravou
* pokrývanie striech betónovou a pálenou krytinou a asfaltovými šindľami
* zatepľovanie fasád budov, omietky sanačné a rekonštrukčné
* zemné práce a terénne úpravy
* nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
* výroba a predaj betónu vo vlastnom betonárskom centre, transportbetón a pojazdné betónové čerpadlo
* požičovňa a prenájom stavebných strojov a mechanizmov na zemné práce a nákladnú dopravu
* stavebný materiál, široký sortiment v stavebninách a predajniach stavebného materiálu


Betonáreň s technológiou od firmy Stetter

Betonáreň s technológiou od firmy Stetter

Stavebné centrum

Stavebné centrum Veľký Krtíš

Predajne

Predajne