Malý Zimný Štadión

Malý Zimný Štadión

Vo Veľkom Krtíši bola dňa 5.12.2011 odovzdaná do užívania športová hala – MALÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN, umiestnená v športovej zóne pri krytej plavárni a športovej hale.

Malý Zimný Štadión

Firma J – Stav spol. s.r.o. zabezpečovala komplexné dodávateľské stavebné práce.