J-STAV je účastník projektu Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja

J-STAV je účastník projektu Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja

J – STAV spol. s r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako dvadsaťročnou históriou, ktorá pôsobí na tuzemskom trhu a v súčasnosti sa zaoberá výstavbou bytových, občianskych, priemyselných stavieb a inžinierskych sietí. Disponuje stabilným pracovným kolektívom zloženým z kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, vyškolených pre najmodernejšie stavebné technológie. Vykonáva opravy a údržby všetkých pozemných stavieb a rekonštrukcie budov. Garanciou kvality poskytovaných služieb je zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2009, environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2005 potvrdzujúci dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2009.

Firma J-STAV spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou 17.06.1993 a 02.07.1993 bol zapísaný do obchodného registra.

J-STAV stavebná spoločnosť betonJ-STAV stavebná spoločnosť sidlo

Značka J-STAV spol. s r.o. je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

J-STAV spol. s r.o. sa radí medzi najhodnotnejšie stavebné firmy a realizuje stavby najmä na území okresu V. Krtíš ale aj v jeho okolí.

Ing. Ján Čierny, konateľ a riaditeľ spoločnosti

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti J-STAV spol. s r.o. predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

* výstavba bytových, občianskych a priemyselných stavieb
* výstavba inžinierskych sietí, spevnených plôch a komunikácii
* rekonštrukcie budov
* opravy a údržby všetkých pozemných stavieb
* elektroinštalačné, vodoinštalačné a kúrenárske práce
* maľby a nátery, výmena bytového jadra
* izolácie plochých striech s asfaltovými lepenkami s minerálnou a farebnou úpravou
* pokrývanie striech betónovou a pálenou krytinou a asfaltovými šindľami
* zatepľovanie fasád budov, omietky sanačné a rekonštrukčné
* zemné práce a terénne úpravy
* nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
* výroba a predaj betónu vo vlastnom betonárskom centre, transportbetón a pojazdné betónové čerpadlo
* požičovňa a prenájom stavebných strojov a mechanizmov na zemné práce a nákladnú dopravu
* stavebný materiál, široký sortiment v stavebninách a predajniach stavebného materiálu


Biokúpalisko, Veľký Krtíš

Biokúpalisko, Veľký Krtíš

Bioplynová stanica Želovce

Bioplynová stanica Želovce

ČOV, Slovenské Ďarmoty

ČOV, Slovenské Ďarmoty

Fontána, V. Krtíš

Fontána, V. Krtíš

Garáže Obvodný úrad

Garáže Obvodný úrad

Garáže, B. Nemcovej, V.Krtíš

Garáže, B. Nemcovej, V.Krtíš

Kostol, Malá Čalomija

Kostol, Malá Čalomija

Referencie

Referencie Úspešná spoločnosť má za sebou veľké množstvo zrealizovaných projektov. Chceme však zdôrazniť, že ku každému projektu pristupujeme s rovnakou starostlivosťou a vážime si všetkých zákazníkov, ktorí si vyberú J-STAV spol. s r.o..   Firma J-STAV spol. s r.o. zo stavieb väčšieho rozsahu realizovala tieto stavby:

Malý zimný štadión VK

Malý zimný štadión VK