Ochrana ŽP

Spoločnosť J-STAV veľmi pozorne vníma svoje výrobné aktivity vo vzťahu k svojmu okoliu a ochrane životného prostredia, je jednou z najdôležitejších oblastí, kde sústreďujeme svoju pozornosť. Súčasťou každej betonárne sú moderné technické prvky a systémy, ktoré významne obmedzujú negatívny dopad výroby betónu na okolité prostredie. Základom je bezodpadová technológia, ktorá pozostáva z automatického riadenia výroby – presného dávkovania komponentov a minimalizácie vplyvu ľudského faktora.

 

Dôležitým prvkom vybavenia betonárne sú recyklačné zariadenia slúžiace pre likvidáciu zvyškov čerstvého betónu, ktorý vzniká pri vymývaní dopravných prostriedkov. Jeho činnosť spočíva v uzavretom okruhu slúžiacom na oddelenie kalovej vody a kameniva, ktoré môže byť znovu použité ako podkladné kamenivo.

 

Spoločnosť má vypracovaný systém sledovania požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkovania betonárok, dodržiavania ekologických noriem a závazkov, vypracovaný program odpadového hospodárstva a prevádzkovo bezpečnostné predpisy pre každú prevádzku. Nemalé prostriedky venujeme do výmeny starej technológie a zariadení a aj týmto prístupom sa zároveň darí vytvárať krajšie a bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov a Vás zákazníkov.

 

J-STAV stavebná spoločnosť ochrana zp